Arddangosfa Llais Busnes Torfaen - 6 Mai 2015

Ar ddydd Mercher 6 Mai 2015 mynychodd dros 200 o gynrychiolwyr Arddangosfa Llais Busnes Torfaen.

Fe wnaeth y digwyddiad alluogi busnesau i ddod at ei gilydd mewn lleoliad lleol, i gryfhau perthnasau masnachol a chynhyrchu arweinwyr lleol. Gyda dros 50 o arddangoswyr yn cynrychioli’r ystod eang o fusnesau yn y fwrdeistref a sefydliadau sy’n ymroddedig i gefnogi llwyddiant economaidd yr ardal, roedd nifer o gyfleoedd rhwydweithio, llu o siaradwyr gwych a hyd yn oed cyfle i wneud fideo hyrwyddol 1 munud o hyd, mae’r digwyddiad hwn yn sicr wedi rhoi Torfaen ar y map. Roedd rhaglen arddangos y bore yn boblogaidd iawn gyda phob sesiwn yn llawn.

Diolch i bawb a gefnogodd y digwyddiad ac i bawb a ddaeth. Edrychwch ar y lluniau gwych o’r digwyddiad a'r fideo isod.

Darganfyddwch fwy am ddod yn aelod o Llais Busnes Torfaen (y clwb busnes lleol).