Arddangosfa Busnes Torfaen - 17eg Mai 2017

Torfaen Business Voice Exhibition 2017 Logo - Welsh

Daeth dros 200 o bobl o fusnesau a mudiadau o ar draws De Cymru i ail sioe busnes Torfaen Stadiwm Cwmbrân ar ddydd Mercher 17 Mai.

Mwynhaodd y cynrychiolwyr frecwast rhwydweithio am ddim a chlywed gan siaradwyr gan gynnwys gohebydd busnes y BBC, Brian Meechan, a’r arbenigwraig ar y cyfryngau cymdeithasol, Miranda Bishop.

Roedd cyfle hefyd i edrych ar dros 50 o stondinau, a chael cyngor gan Economi a Mentergarwch, Cyngor Torfaen, Clwb Busnes Torfaen, Busnes Cymru, GwerthwchiGymru a Chyllid Cymru.

Dywedodd Dennis Ricketts, cadeirydd Llais Busnes Torfaen: “roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr.  Daeth cannoedd o bobl trwy’r drysau, gan achub ar y cyfle i rwydweithio, gwneud cysylltiadau newydd a chael cyngor gan arbenigwyr.  Hoffwn i ddiolch i’r noddwyr a phawb a fynychodd ac a gymerodd ran er mwyn gwneud y digwyddiad yn llwyddiant mawr”.

Cymerwch olwg ar y lluniau o’n digwyddiad yn 2017 yn yr oriel lluniau a gwyliwch y fideo isod.

Many thanks to all those who supported the event and came along. Take a look at the great photos from the event in our image gallery and view the video below.

Find out more about becoming a member of Torfaen Business Voice (the local business club).