Cydweithio mewn Busnes

Yma cewch hyd i wybodaeth am ein trydydd pwnc busnes yn 2017 - Cydweithio mewn Busnes

Darllenwch Erthygl annibynnol, llawn gwybodaeth a gomisiynwyd gennym ac sy’n amlinellu beth i ystyried pan ddaw hi at gydweithio mewn busnes.  Cewch hyd i nifer o astudiaethau achos yn ymwneud â busnesau lleol.

Rydym hefyd wedi ymchwilio i nifer o adnoddau - gadewch i ni wybod os dewch chi ar draws rhagor y gallwn eu hychwanegu i’r wefan i bawb gael gweld – e-bostiwch info@southwalesbusiness.co.uk 

Un o uchafbwyntiau calendr busnes Torfaen yw Arddangosfa Busnes Torfaen sy’n digwydd ar Fai 17eg yn Stadiwm Cwmbrân. Mae’n rhoi cyfle i fusnesau i rwydweithio a chael hyd i ffyrdd o gryfhau cysylltiadau masnachu’n lleol. 

Diolch yn fawr i’r busnesau a’r cyfundrefnau sydd wedi cyfrannu’r pwnc busnes hwn (Luminous Media, Bron Afon Community Housing, Rubin Lewis O'Brien).