Luminous Media/Be Webwise: Adeiladu a dylunio gwefan newydd

Fel cwmni creadigol, mae cydweithredu yn nodwedd reolaidd o weithio yn ein diwydiant ni. Yn Luminous Media mae’n well gennym beidio â chael ffynhonnell allanol, ond ar brosiectau mwy, rydym yn cydweithredu gyda chwmnïau eraill neu weithwyr llawrydd i rannu’r baich gwaith, cynyddu ein capasiti, ac i ddefnyddio sgiliau arbenigol eraill. Rydym wedi cydweithredu ag eraill ar frandio, dylunio gwe a phrosiectau cyfryngau cymdeithasol.

I ni, mae cydweithredu yn fwy na chael y gymysgedd briodol o sgiliau a phrofiad; mae hefyd yn golygu cael y gwerthoedd iawn hefyd. Ein diwylliant yn Luminous Media yw bod yn gwmni moesegol. Rydym nid yn unig yn gweithio gydag elusennau a mudiadau eraill yn y trydydd sector, ond rydym hefyd yn rhoi ein hamser a’n harbenigedd yn rhad ac am ddim i grwpiau elusennol a chymunedol penodol.

Ar ddiwedd 2016, bu i ni gydweithredu â’r dylunwyr gwe lleol Be Webwise i adeiladu a dylunio gwefan newydd ar gyfer y grŵp sy’n derbyn arian Loteri, Dads Can. Trwy gynyddu'r tîm cynigiwyd mwy i’r cleient. Cyfrannodd pob un o’r tîm yn ôl ei gryfderau, ac aeth yr amserlen ar gyfer y gwaith yn llai. Yn y pen draw cafwyd cynnyrch o safon gyda gwasanaeth cwsmer da i’r cleient. Mae’r profiad wedi bod yn un mor gadarnhaol nes ein bod wedi parhau i gydweithio.

Mae cydweithredu yn ein galluogi nid yn unig i gymryd prosiectau mwy, mae hefyd yn ffordd wych o fwydo creadigrwydd pellach, a rhannu doethineb. Rydym wastad yn ceisio cydweithredu â busnesau creadigol eraill a gweithwyr llawrydd.