Rubin Lewis O'Brien/Green & Co : Gall bod yn Landlord fod yn anodd!

Gyda phwysau cynyddol ar dai ledled y DU, mae’n dod yn bwysicach trwy’r amser bod eiddo ar gael i’w rentu. Mae hyn yn golygu cael pobl sy’n barod i fuddsoddi amser ac arian mewn eiddo prynu i rentu, dod yn landlordiaid cofrestredig, ymgymryd â’r hyfforddiant cyfreithiol a delio gyda nifer gynyddol o newidiadau deddfwriaethol ac ariannol sy’n effeithio eu buddsoddiadau.

Weithiau mae cadw lan gyda’r holl gyfreithiau newydd hyn a’r goblygiadau ariannol yn medru digalonni pobl!

Mae’r cyfreithwyr o Gwmbrân Rubin Lewis O’Brien, mewn partneriaeth gyda Green & Co Accountants wedi bod yn rhedeg Fforwm Landlordiaid am ddim ers 2015. Mae’r digwyddiad hwn, a gynhelir bob dau fis yn y Parkway Hotel yng Nghwmbrân, yn rhoi cyfle i fuddsoddwyr mewn eiddo rhentu gael yr wybodaeth ddiweddaraf a’r newidiadau mewn rheoliadau mewn cyfarfod hamddenol ac anffurfiol. Maent yn clywed gan arbenigwyr o amrywiol broffesiynau perthnasol, yn cael gwybodaeth sy’n eu galluogi i gymryd penderfyniadau gwybodus wrth ddelio â phroblemau a phryderon sy’n plagio’r rhan fwyaf o landlordiaid o bryd i’w gilydd.

Mae siaradwyr wedi cynnwys cyflwynydd Can’t Pay, Take it Away Channel 4, cynrychiolwyr Dŵr Cymru, Cymdeithas Landlordiaid Preswyl a ‘Contract Killer’ (arbenigwr mewn cael gwared â llysiau’r dial) i enwi dim ond rhai. Mae Leanne Flanagan, Uwch Swyddog Trethi gyda Green & Co hefyd wedi diweddaru landlordiaid yn rheolaidd ar y newidiadau yn y gyllideb ac mae Damian Lines wedi trafod gwerth a’r prosesau mewn materion stadau a chynllunio arall i’r dyfodol.

Mae’r digwyddiadau yn mynd fwyfwy poblogaidd wrth i’r gair ledaenu. Mae’r digwyddiadau nesaf ar 31ain Mai a 12fed Gorffennaf. I gofrestru cysylltwch gyda penny.jarman@rlo.law neu Katie@greenandco.com