Y darlun mawr

Y darlun mawr

Gall busnesau unigol wynebu nifer fawr o rwystrau wrth geisio cystadlu mewn marchnadoedd mwy. Gall hyn gynnwys maint ac arbenigedd. Trwy gydweithredu, gall busnesau weithiau fynd gyda’i gilydd ac arbenigo mewn meysydd gwahanol i gystadlu mewn marchnadoedd sydd fel rheol y tu allan i’w gafael ar eu pennau eu hunain.

Os ydych chi’n fusnes bach, yn fasnachwr unigol, mae’n werth chwilio am eraill gyda’r rhain y medrwch gydweithredu, i wneud cais am brosiectau mwy, a thyfu eich busnes gyda nhw.