Cydweithredu a chystadlu

Cydweithredu a chystadlu

Mae pob busnes yn wynebu cystadleuaeth. Mae rhai rhwydweithiau busnes hyd yn oed yn cau allan eich cystadleuwyr os ydych chi’n ymuno â nhw. Mae cystadleuaeth yn beth da. Mae’n cynhyrchu lefelau uwch o wasanaeth, nwyddau o well safon, a strategaethau marchnata newydd. Mae’n eich gorfodi chi i feddwl yn well nag eraill er mwyn goroesi a ffynnu.

Ond nid yw cystadleuaeth yn ddim heb gydweithredu. Mae’n gamgymeriad mawr os na chewch byth gyfle i siarad gyda’ch cystadleuwyr. Pam ystyried cystadleuwyr fel bygythiad, pan allent fod yn allweddol i gael cyfleoedd gwell i’r ddau ohonoch? Mae cydweithredu a chystadlu yn mynd gyda’i gilydd, yn hytrach na chau ei gilydd allan.