Cael hyd i'ch tîm mwy

Cael hyd i’ch tîm mwy

Lle mae cydweithredu’n dechrau? Sut mae rhoi cychwyn arni? Lle medrwch gyfarfod yr unigolion a’r busnesau y medrwch ymuno gyda nhw? Mae cydweithredu yn dechrau gyda sgwrsio. Mae rhwydweithiau busnes, arddangosfeydd, digwyddiadau, y cyfryngau cymdeithasol ac atgyfeiriadau yn fannau gwych i ddechrau pan fyddwch yn chwilio am rywun i fod yn bartner.