Prif Erthygl

Os ydych yn aros a meddwl am y peth, mae cydweithrediad yn rhywbeth hynod, cyffyrddadwy, trawiadol, bregus, ac yn realiti gwyrthiol bron. Mae bron popeth rydych yn ei brynu yn dod i chi o rwydwaith anferth o gwmnïau yn gweithio mewn cydweithrediad. Roedd y crys diwethaf i chi ei brynu yn golygu cydweithrediad o fusnesau rhyngwladol yn cynnwys ffermwyr, gwneuthurwyr a chemegwyr, heb sôn am y marchnatwyr, pecynwyr, cwmnïau logisteg a manwerthwyr. A phob un yn gweithio gyda’i gilydd  i sicrhau, pan roeddech chi’n penderfynu prynu crys, ei fod yno i chi. Mae cydweithredu yn ffaith mewn busnes, ac yn un y dylem stopio a’i hystyried.

Cydweithredu a chystadlu - Mae pob busnes yn wynebu cystadleuaeth. Mae rhai rhwydweithiau busnes hyd yn oed yn cau allan eich cystadleuwyr os ydych chi’n ymuno â nhw.  

Y darlun mawr - Gall busnesau unigol wynebu nifer fawr o rwystrau wrth geisio cystadlu mewn marchnadoedd mwy. 

Cael hyd i’ch tîm mwy - Lle mae cydweithredu’n dechrau? Sut mae rhoi cychwyn arni? Lle medrwch gyfarfod yr unigolion a’r busnesau y medrwch ymuno gyda nhw? 

Gwneud ffrindiau gyda chystadleuwyr - Er gwaethaf pobl yn dweud wrthych am osgoi’r gystadleuaeth ar bob cyfrif, mae'n werth eistedd i lawr gyda nhw dros baned.

Ychwanegu gwerth at ei gilydd - A fedrwch chi gynnig gwasanaeth sy’n cynnig gwerth ychwanegol i’ch cwsmeriaid? 

Rhannu gwerthoedd - I unrhyw fusnes, mae diwylliant a gwerthoedd yn hanfodol, ac mae gofyn i unrhyw un sy’n ymuno â’r busnes, boed yn weithiwr neu’n gydweithredwr, feddwl yr un ffordd. 

Rheolau sylfaenol - Mae partneriaeth gydweithredol yn golygu senario lle mae pawb ar ei ennill. 

Tair mantais allweddol i’w hystyried - Byddwch yn gweld bod cydweithredu yn helpu i roi hwb i’r meysydd busnes canlynol.