PRIF ERTHYGL

Os ydych yn aros a meddwl am y peth, mae cydweithrediad yn rhywbeth hynod, cyffyrddadwy, trawiadol, bregus, ac yn realiti gwyrthiol bron. Mae bron popeth rydych yn ei brynu yn dod i chi o rwydwaith anferth o gwmnïau yn gweithio mewn cydweithrediad. Roedd y crys diwethaf i chi ei brynu yn golygu cydweithrediad o fusnesau rhyngwladol yn cynnwys ffermwyr, gwneuthurwyr a chemegwyr, heb sôn am y marchnatwyr, pecynwyr, cwmnïau logisteg a manwerthwyr. A phob un yn gweithio gyda’i gilydd  i sicrhau, pan roeddech chi’n penderfynu prynu crys, ei fod yno i chi. Mae cydweithredu yn ffaith mewn busnes, ac yn un y dylem stopio a’i hystyried.

Cydweithredu a chystadlu

Mae pob busnes yn wynebu cystadleuaeth. Mae rhai rhwydweithiau busnes hyd yn oed yn cau allan eich cystadleuwyr os ydych chi’n ymuno â nhw.  Darllenwch fwy ...........

Y darlun mawr

Gall busnesau unigol wynebu nifer fawr o rwystrau wrth geisio cystadlu mewn marchnadoedd mwy. Darllenwch fwy ...........

Cael hyd i’ch tîm mwy

Lle mae cydweithredu’n dechrau? Sut mae rhoi cychwyn arni? Lle medrwch gyfarfod yr unigolion a’r busnesau y medrwch ymuno gyda nhw? Darllenwch fwy ..........

Gwneud ffrindiau gyda chystadleuwyr

Er gwaethaf pobl yn dweud wrthych am osgoi’r gystadleuaeth ar bob cyfrif, mae'n werth eistedd i lawr gyda nhw dros baned. Darllenwch fwy ..........

Ychwanegu gwerth at ei gilydd

A fedrwch chi gynnig gwasanaeth sy’n cynnig gwerth ychwanegol i’ch cwsmeriaid? Darllenwch fwy ..........

Rhannu gwerthoedd

I unrhyw fusnes, mae diwylliant a gwerthoedd yn hanfodol, ac mae gofyn i unrhyw un sy’n ymuno â’r busnes, boed yn weithiwr neu’n gydweithredwr, feddwl yr un ffordd. Darllenwch fwy ..........

 Rheolau sylfaenol

Mae partneriaeth gydweithredol yn golygu senario lle mae pawb ar ei ennill. Darllenwch fwy ..........

Tair mantais allweddol i’w hystyried

Byddwch yn gweld bod cydweithredu yn helpu i roi hwb i’r meysydd busnes canlynol:Darllenwch fwy ..........