Gwneud ffrindiau gyda chystadleuwyr

Gwneud ffrindiau gyda chystadleuwyr

Er gwaethaf pobl yn dweud wrthych am osgoi’r gystadleuaeth ar bob cyfrif, mae'n werth eistedd i lawr gyda nhw dros baned a thrafod os oes sgiliau rhyngoch a fyddai’n mynd gyda’i gilydd.

Nid yn unig y bydd yn debygol bod eich cystadleuwyr yn wynebu’r un heriau â chi, efallai bod cyfle i weithio gyda’ch gilydd a llunio strategaethau i ddatblygu meysydd allweddol y farchnad ar gyfer yr hyn sydd gennych chi i’w gynnig, er mwyn creu ‘pastai mwy’.