Rhannu gwerthoedd

Rhannu gwerthoedd

I unrhyw fusnes, mae diwylliant a gwerthoedd yn hanfodol, ac mae gofyn i unrhyw un sy’n ymuno â’r busnes, boed yn weithiwr neu’n gydweithredwr, feddwl yr un ffordd. Cyn neidio i lunio cyd-fenter, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall pwy ydych chi a’r hyn rydych yn sefyll drosto, a mynegwch hynny’n glir. Yna gwrandewch yn ofalus cyn penderfynu ar eich darpar bartner. Mae personoliaeth yn chwarae rhan allweddol mewn unrhyw berthynas fusnes felly mae angen bod yn onest.