Tair mantais allweddol i'w hystyried

Tair mantais allweddol i’w hystyried

Byddwch yn gweld bod cydweithredu yn helpu i roi hwb i’r meysydd busnes canlynol:

  • Manteision ariannol - gall manteision ariannol cydweithredu gynnwys cynnydd mewn gwerthiannau lleol, cenedlaethol neu allforio, cyflwyno tendr ar y cyd i ennill contractau mwy, neu ostwng costau trwy rannu adnoddau. Efallai yr hoffech rannu swyddfa hyd yn oed.
  • Manteision datblygiad proffesiynol - gall cyfalaf deallusol busnes elwa trwy rannu gwybodaeth, gwneud ymchwil a datblygiad ar y cyd, a gweithgareddau dylunio. Byddwch yn dysgu a datblygu trwy arsylwi cryfderau, galluoedd a rhannu arferion gorau.
  • Manteision marchnata a gwerthu siŵr – gall cydweithredu gefnogi busnes i ddatblygu nwyddau, prosesau neu wasanaethau newydd neu arloesol. Gall helpu i gynyddu eich gwybodaeth o’r farchnad a’ch helpu i adnabod darpar gwsmeriaid newydd, gan ganiatáu i chi gystadlu yn fwy effeithiol.