Ychwanegu gwerth at ei gilydd

Ychwanegu gwerth at ei gilydd

A fedrwch chi gynnig gwasanaeth sy’n cynnig gwerth ychwanegol i’ch cwsmeriaid? Er enghraifft, gallai busnes marchnata ymuno gyda chwmni trefnu digwyddiadau, gan ganiatáu i’r ddau gynnig amrediad ehangach o wasanaethau. Holwch eich cleientiaid pa nwyddau ychwanegol a fyddai’n ddefnyddiol.