Adnoddau a Chyfleoedd

Benefits Realisation from Collaborative Working Report and  Case Studies; Institute for Collaboration/University of Warwick

http://instituteforcollaborativeworking.com

bsi Smart Guide to Collaborative Business Relationships and British Standards

https://www.bsigroup.com

Busnes Cymru: Cydweithio

Mae cydweithio gyda busnesau eraill yn un ffordd o helpu'ch busnes i dyfu. Mae'r adran hon ar wefan Busnes Cymru yn edrych ar rai o'r opsiynau sydd ar gael i chi a sut i gydweithio er mwyn llwyddiant.
https://businesswales.gov.wales

Busnes Cymru: Arbenigedd Cymru

Yr adnodd ar-lein i yrru cydweithio ac arloesi yng Nghymru. Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i adnabod a hybu cyfleoedd ar gyfer cydweithio. Dysgwch am yr amrywiaeth o gefnogaeth sydd ar gael i helpu eich prosiectau arloesol.
https://businesswales.gov.wales/expertisewales

ESTnet

Mae ESTnet (y rhwydwaith diwydiant technolegau electronig a meddalwedd dros Gymru) yn bodoli er mwyn eich helpu chi i dyfu'ch busnes trwy gydweithio
http://www.estnet.uk.net/

Institute for Collaborative Working (Cymru)

Sefydlwyd ICW (Cymru) gan ICW yn 2012 i ganolbwyntio ar alluogi busnesau llai i gael manteision twf mewn busnes trwy gydweithio'n effeithiol.
http://www.instituteforcollaborativeworking.com/ICW-Wales

KESS 2 i Fusnes

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn cysylltu cwmnïau a mudiadau gydag arbenigedd academaidd i ymgymryd â phrosiectau ymchwil i gwrdd ag anghenion busnes gweithgar neu ei sector.
http://kess2.ac.uk