Cyllid i Fusnesau

Yma, cewch wybodaeth am ein hail bwnc busnes 2018  - Cyllid i Fusnesau

Darllenwch ein PRIF ERTHYGL  annibynnol a llawn gwybodaeth, a gomisiynwyd, sy’n amlinellu beth ddylid ei ystyried mewn perthynas ag ochr ariannol busnes. 

Chymerwch gipolwg ar y maes Benthyciadau Busnes i ganfod mwy am sut y gall benthyciad gefnogi eich busnes. Llais Busnes Torfaen: Mawrth 2018: Yn y cyfarfod cyntaf hwn yn 2018 bydd Tara Lee-Fox o Fanc Datblygu Cymru (Cyllid Cymru gynt) wedi cyflwyno gwybodaeth am eu benthyciadau busnes a all gael eu defnyddio i ddechrau neu ehangu busnes, i brynu cyfarpar newydd neu stoc neu hyd yn oed i brynu busnes

Rydym hefyd wedi ymchwilio i nifer o adnoddau   - gadewch i ni wybod os dewch chi ar draws rhagor y gallwn eu hychwanegu i’r wefan i bawb gael gweld –      e-bostiwch info@southwalesbusiness.co.uk