Mynnwch Weledigaeth Glir

Mynnwch Weledigaeth Glir

Wrth godi arian, y ffactor sy’n arwain at lwyddiant yw gwybod ble rydych chi am fynd; wele’r hen air ‘os nad ydych chi’n gwybod ble’r ydych yn mynd, sut ydych chi’n mynd i gyrraedd?’

Meddyliwch am beth yw ‘lwyddiant’ i chi.  Sut ydych chi am i’ch busnes i edrych mewn pum mlynedd o nawr?  Bydd diffyg eglurder yng nghyfeiriad eich busnes yn eich gosod mewn perygl o wneud penderfyniadau nad ydynt er budd hirdymor eich busnes.

Mae gyda ni i gyd ddiffiniad gwahanol o lwyddiant.  I rai mae llwyddiant yn golygu cyrraedd targed gwerthiant blynyddol; i eraill, elw sy’n bwysig, nifer y cwsmeriaid neu amrywiaeth y cynnyrch sydd ar gael.  Beth yw’ch diffiniad chi?

Penderfynwch yn union beth yw ystyr llwyddiant i chi, oherwydd heb yr eglurder hwnnw mae codi arian yn ddiystyr.