Cadwch Gofnodion a Monitrwch Hynt

Cadwch Gofnodion a Monitrwch Hynt

Er mwyn cynnal eich gweledigaeth a chadw at eich gofynion ariannol rhaid i chi gadw cofnod o’ch hynt, neu, efallai, ddiffyg hynt! Nid pob un sy’n dda yn cadw cofnodion ond maen nhw’n agwedd hanfodol o agweddau ariannol cynllun tyfiant.

Meddyliwch amdani, os nad ydych chi’n gwybod pan ran o’ch busnes sy’n methu, sut medrwch chi weithredu i adfer pethau? Penderfynwch ar dair agwedd o’ch busnes sy’n hanfodol i’ch llwyddiant a gwnewch yn siŵr eich bod yn eu monitro.

Rhaid i fonitro perfformiad gynnwys adolygu’ch perfformiad ariannol trwy Wybodaeth Rheolaeth fisol neu chwarterol. Mae’ch perfformiad ariannol yn deillio o bob dim y gwnewch chi yn y busnes felly bydd gwylio’ch canlyniadau ariannol yn dangos y pethau i’w hadolygu.