Rheoli Llif eich Arian

Rheoli Llif eich Arian

Llif arian sy’n cadw’ch busnes i fynd.  Os byddwch yn rheoli llif eich arian yn wael, does dim ots pa mor broffidiol yw’r busnes byddwch cyn hir yn derbyn galwadau gan eich cyflenwyr.

Byddwch yn galed wrth reoli stoc fel nad oes gennych chi arian wedi ei glymu i fyny ar eich silff yn hytrach nag yn eich cyfrif banc.  Byddwch yn galed gyda chostau trwy eu hadolygu’n rheolaidd er mwyn osgoi gwastraffu arian.  Byddwch yn galed gyda biliau trwy sicrhau bod eich amodau a thelerau talu yn eglur.  Sicrhewch bod gennych chi broses i adnabod y rhai sy’n talu’n hwyr a pheidiwch bod ofn codi’r ffôn a phwyso am daliad