Paratowch Gynllun Busnes

Paratowch Gynllun Busnes

Hyd yn oed os nad ydych chi’n mynd at fanc ar gyfer arian mae’n ddoeth i gael Cynllun sy’n crynhoi proses eich meddwl.

Bydd angen Cynllun Busnes ar fanc fel y gallan nhw ddeall eich busnes yn well a’ch gweledigaeth at y dyfodol. Does dim angen i’ch cynllun cyhyd a’r Llyfr Mawr!  Does dim angen i gynllun da ar gyfer banc fod yn fwy na 1- i 15 tudalen (os oes angen mwy na hynny arnoch chi rydych chi’n gor-gymhlethu pethau!).

Mae yna ddigon o adnoddau ar gael ar gyfer ysgrifennu Cynlluniau Busnes ond dyma fframwaith bedwar cam syml:

  1. O ble daethoch chi - eich cefndir a sut y daethoch chi i sefydlu’r busnes
  2. Ble ydych chi nawr – sut mae’r busnes yn edrych heddiw o ran yr hyn yr ydych chi’n gwerthu, eich cwsmeriaid a’ch strategaeth farchnata
  3. At ble yr ydych chi am fynd – amlinelliad o’ch cynllun tyfiant
  4. Sut rydych am gyrraedd y fan honno – beth ydych chi eisiau gan y banc a’r camau yr ydych chi’n mynd i’w cymryd