Chwiliwch am Gyngor a Chefnogaeth

Chwiliwch am Gyngor a Chefnogaeth

Mae rhedeg busnes yn gallu bod yn brofiad unig.  Mae’n amhosibl gwybod popeth felly gwnewch yn siŵr bod y bobl gywir o’ch cwmpas a byddwch yn barod i ofyn am farn a syniadau pobl eraill.

Partner ariannol allweddol i fusnes sy’n tyfu yw Cyfrifydd.  Dewch o hyd i gyfrifydd sy’n deall eich diwydiant ac sy’n medru rhoi syniadau gwerthfawr ar sut i gynyddu’ch elw.  Mae gweithio gyda chyfrifydd yn golygu perthynas ddibynadwy felly dewch o hyd i rywun yr y dych yn dod ymlaen â nhw.

Mae dewis cyfrifydd fel cael hyd i’r gweithiwr delfrydol, felly peidiwch fod ofyn cyfweld â nhw!  Gofynnwch beth y byddan nhw’n gwneud ar eich rhan a pha mor aml y byddwch yn cwrdd.  Gwnewch iddyn nhw weithio i gael eich busnes.

Pwy arall gallwch chi droi atyn nhw am syniadau a chefnogaeth?  Gallwch ofyn am fewnbwn gan gynghorwyr busnes y llywodraeth, a chyd-weithwyr mewn busnes; ystyriwch gyflogi mentor neu gyfarwyddwr anweithredol i fedru trafod â nhw ac a all eich cadw’n atebol ac yn canolbwyntio.