Cael hyd i'r Ateb Cyllid Cywir

Cael hyd i’r Ateb Cyllid Cywir

Gyda’ch cynllun yn ei le rydych yn barod i fynd at eich banc ond peidiwch ag anghofio bob opsiynau ariannol eraill i’w cael.

Tra bod banciau traddodiadol y Stryd Fawr yn darparu arian i fusnesau sy’n tyfu, heddiw mae’n rhaid cymharu’r gefnogaeth honno gyda’r ystod eang o atebion ariannol amgen. Dyma rhai o’r opsiynau:

  • Prynu cyfarpar a pheiriannau? Er mwyn cadw’ch arian parod ystyriwch gais am gyfleuster ariannu asedau sy’n caniatáu ad-dalu dros dair i bum mlynedd
  • Edrychwch ar dynnu arian sydd wedi ei gloi mewn anfonebau trwy gyfleuster gostyngiad anfonebau.  Mae hyn yn caniatáu i chi gael; gafael ar arian nawr yn lle aros rhwng 30 a 90 diwrnod ac felly’n caniatáu i chi dyfu
  • Mae cyllido torfol yn dod yn fwy poblogaidd.  Os ydych yn edrych am arian ychwanegol trwy werthu cyfranddaliadau yn eich busnes edrychwch ar wasanaethau cyllido torfol ecwiti a ddarperir gan gwmnïau fel Crowdcube, a Seedrs. Gallwch hefyd gael benthyciad busnes i’w ad-dalu dros gyfnod i fyny at bum mlynedd trwy gyfleusterau cyllido torfol fel Funding Circle a Ratesetter