AD Busnes

Yma fe gewch hyd i wybodaeth am ein trydydd pwnc yn 2018  - AD mewn Busnes.

Darllenwch ein Prif Erthygl a gomisiynwyd gennym, mae'n annibynnol ac yn llawn gwybodaeth - Y Tŵr Ifori - sy'n ystyried delwedd Adnoddau Dynol a'r hyn y canfyddir sy'n mynd ymlaen y tu ôl i ddrysau caeedig yr adran bwysig hon. Mae ein herthyglau eraill, Rheoli Gweithlu Hyblyg, yn rhoi achos i feddwl yn nhermau pa fathau o gyflogaeth sy'n bodoli yn y DU a hawliau gwahanol a bydd Hanfodion bod yn Gyflogwr yn eich amddiffyn chi a'ch gweithwyr rhag sefyllfaoedd anodd yn y dyfodol.

Beth am ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf ar Gofrestru Awtomatig.

Hefyd, beth am gymryd golwg ar y fideo ar Iechyd Iechyd Meddwl yn y Gweithle. a darllen darn mewnweledol iawn ar Les mewn Busnesau Bach: Sut y gallwch chi helpu

  

Rydym hefyd wedi ymchwilio i nifer o adnoddau a chysylltiadau gan gynnwys sefydliadau Adnoddau Dynol / Personél cysylltiedig yng Nghymru. Mae croeso i chi roi gwybod i ni os ydych yn dod ar draws unrhyw rai eraill a gallwn eu hychwanegu at y wefan hon er budd pawb - e-bost info@southwalesbusiness.co.uk

Cymerwch olwg ar y rhestr ddigwyddiadau yma ar wefan Economi a Mentergarwch Torfaen i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau, gan gynnwys gwobrau, sydd ar y gweill sy'n gysylltiedig ag Adnoddau Dynol.

Diolch o galon i’r busnesau a’r sefydliadau sydd wedi cyfrannu at y pwnc busnes hwn (Acorn Recruitment, Heard HR Solutions, EST HR, ETLP, FSB, a Green & Co)

TED yw perchennog y fideo a ganlyn. Mae TED.com yn fudiad dielw sydd wedi ymrwymo i ledaenu syniadau.

Adam Grant; Ydych chi’n un sy’n rhoi neu’n cymryd