Cyngor i Fusnesau

  • Deallwch sut mae unigolion yn cael eu cyflogi; ydyn nhw’n Gyflogai, yn Weithiwr neu’n Gontractwr Hunan-gyflogedig?
  • Sicrhewch eich bod yn ymwybodol o’r gwahanol hawliau cyflogaeth sydd yn bodoli ym mhob sefyllfa a gwnewch yn siŵr eich bod yn cydymffurfio’n llawn gyda lleiafswm gofynion y gyfraith.
  • Peidiwch â thrin Gweithwyr a Chontractwyr Hunangyflogedig yn union yr un peth â’ch cyflogai gan y gall hyn gymhlethu’r berthynas gyflogaeth.
  • Os darperir pobl i chi gan asiantaeth neu gontractwr, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut y maen nhw’n cael eu cyflogi gan y gall hyn effeithio ar y ffordd y maen nhw’n cael eu rheoli.