Rheoli Gweithlu Hyblyg

Y darlun presennol yn y DU

Rhoddwyd tipyn o sylw yn y cyfryngau’n ddiweddar i’r farchnad gwaith hyblyg yn y DU fel achos amlwg Sports Direct, UBER a gweithwyr hunan-gyflogedig a chytundebau sero awr.

O ganlyniad mae’r llywodraeth yn ymgymryd ag adolygiad i edrych ar sut mae angen i arferion cyflogaeth newid er mwyn cadw i fyny gyda modelau busnes modern; gan ddelio â materion yn ymwneud â sicrwydd gwaith, lefelau cyflog a hawliau gweithwyr.

Cychwynnodd y Pwyllgor Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ymchwiliad ar wahân i hawliau gweithwyr yn Hydref 2016, gan adlewyrchu pryderon y cyhoedd ynglŷn ag arferion cyflogaeth mewn cwmnïau’r “economi digidol”, fel Deliveroo ac Uber, a’r defnydd o gytundebau sero awr.

Mae’n bosibl y gall yr argymhellion o’r adolygiadau yma gael effaith sylweddol ar economi’r DU. 

Ystadegau’r DU

  • 4.7 miliwn o weithwyr hunangyflogedig yn chwarter cyntaf 2016 (SYG)
  • 1 miliwn o weithwyr asiantaeth yn y DU erbyn 2020 (Sefydliad Resolution)
  • 910,000 o weithwyr sero awr ar hyd o bryd (Sefydliad Resolution) 

Pa fathau o gyflogaeth sydd yna yn y DU?

Mae hawliau gweithwyr yn dibynnu ar eu statws mewn cyflogaeth; yn benodol, a ydyn nhw’n gyflogai, yn weithiwr, neu’n Gontractwr Hunan-gyflogedig. Darllenwch mwy 

Sut mae hawliau Gweithwyr, Cyflogai a Chontractwyr Hunan-gyflogedig yn wahanol?  Darllenwch mwy 

Cyngor i Fusnesau Darllenwch mwy