Y Gyfraith Fusnes

Yma fe welwch wybodaeth am ein pumed pwnc busnes yn 2017 - Y Gyfraith Fusnes.

Darllenwch ein prif erthygl addysgiadol ac annibynnol a gomisiynwyd gennym sy'n archwilio rhai o'r materion cyfreithiol y mae busnesau yn eu hwynebu.

Hefyd, fe gewch hyd i erthyglau defnyddiol yn seiliedig ar Eiddo Deallusol, deddfwriaeth newydd ar Ddiogelu Data i fusnesau, fydd yn dod i rym ar 25 Mai, 2018, taliadau hwyr a thaliadau gwasanaeth mewn prydlesi masnachol. 

Rydym hefyd wedi ymchwilio i nifer o adnoddau a chysylltiadau perthnasol ynghyd â digwyddiadau - mae croeso i chi roi gwybod i ni os ydych chi'n dod ar draws unrhyw rai eraill a gallwn eu hychwanegu at y wefan hon er budd pawb – e-bost info@southwalesbusiness.co.uk .

Diolch o galon i’r busnesau a’r mudiadau sydd wedi cyfrannu at y pwnc busnes hwn (Everett, Tomlin Lloyd & Pratt, Indelible IP, Rubin Lewis O'Brien).