Cyfreithiau Diogelu Data Newydd ar gyfer Busnesau

Cyfreithiau Newydd Diogleu Data i Fusnesau

Ni waeth ar ba gam datblygu y mae eich busnes erbyn hyn - boed newydd gychwyn, yn tyfu neu'n mynd yn ei flaen yn hwylus - gallwch fod yn siŵr y byddwch yn trin gwybodaeth am eich cwsmeriaid a'ch partneriaid.   

Os ydych am wybod mwy, porwch drwy wefan SCG.