Felly beth yw hyn i gyd?

Mae'r ddeddfwriaeth newydd, Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) yn ôl ei enw ffurfiol, yn dirymu cyfarwyddeb blaenorol gan yr UE a Deddf Diogelu Data 1998 a daw i rym yn llawn ar 25 Mai, 2018.

 Mae’r RhDDC yn nodi'r rheolau ar gyfer prosesu data unigolyn gyda'r bwriad o ddiogelu eu hawliau a'u rhyddid, yn ogystal â gosod y gofynion ar gyfer symud y data hwn.  Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) sy'n goruchwylio'r RhDDC.