Beth yw'r rheolau

Yn gryno, mae gan y RhDDC chwe egwyddor, sef rhaid bod data personol yn: 

  1. Cael ei brosesu mewn ffordd gyfreithiol, deg a thryloyw
  2. Cael ei gasglu at ddibenion penodol, pendant a chyfreithlon
  3. Addas, perthnasol a’i gyfyngu i’r hyn sydd ei angen at ddibenion prosesu
  4. Cywir ac yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf
  5. Peidio â chael ei gadw am gyfnod hirach nag sy’n angenrheidiol
  6. Cael ei gadw’n ddiogel