Pam mae hyn yn bwysig?

Er nad yw'n ymddangos fod hyn yn dipyn o beth, mae'r newidiadau hyn yn y ddeddfwriaeth sy'n rheoli sut mae busnesau yn gofalu am y data hwnnw yn golygu bod goblygiadau difrifol os yw'n cael ei wneud yn anghywir: gallech gael dirwy o hyd at 4% o'ch trosiant, a gallai hyn fod yn drychinebus.

 Yn ogystal, bydd unigolion yr effeithir arnynt gan dorri'r RhDDC yn gallu hawlio iawndal am golledion niweidiol, yn ogystal ag iawndal am golledion diriaethol. Felly, mewn gwirionedd, pe bai rhywun yn colli £1,000 oherwydd twyll a achoswyd am eich bod wedi mynd yn groes i'r RhDDC, fe allech gael dirwy gan SCG; a'ch gorfodi i ad-dalu'r swm a gafwyd drwy dwyll (sef colled diriaethol yn yr enghraifft hon) ac yna wynebu achos sifil yn eich erbyn am iawndal ychwanegol.

 Gallai hyn i gyd fod yn gostus iawn ond diolch i'r drefn, mae'n gymharol hawdd ei osgoi. Mae'r SCG wedi cyhoeddi canllawiau i'ch helpu i baratoi ar gyfer y ddeddfwriaeth newydd. Ac mae 'na amser o hyd!