Advantages of IP

Mae nifer o bobl sy’n berchen ar fusnesau bach yn credu, a hynny’n anghywir, nad yw ED yn berthnasol iddynt hwy.  Ond mae yna lawer o fanteision i’w cael wrth ystyried yr hawliau hyn:

  1. Rheoli risg.  Gall ymwybyddiaeth o hawliau sydd eisoes yn bodoli (mae hawliau cofrestredig yn gofnodion cyhoeddus a gellir chwilio amdanynt), help i osgoi gwrthdaro amlwg a lleihau’r risg o ymgyfreitha.
  2. Perchnogaeth – I nifer o fusnesau bach mae’r sicrwydd eu bod yn berchen ar yr hawl hwnnw yn gallu rhoi cysur a balchder.
  3. Ataliad – Gan fod yr hawliau yn gyhoeddus, gall eraill eu gweld a chael eu hatal rhag eu copïo.
  4. Clod diwydiant - Mae’n helpu os yw eich marchnad yn eich cymryd o ddifri o’ch cymharu yn erbyn cwmnïau mwy.
  5. Gwerthfawr - Mae hawliau ED wedi’u cofrestru yn asedau busnes gwerthfawr, a gallant helpu gyda gwerth y busnes os ydych am ddenu buddsoddiad neu’n ystyried eich strategaeth i ymadael.
  6. Arf Masnachol - Os bydd rhywun yn eich copïo fe allwch wneud rhywbeth amdano a diogelu eich busnes.