Copyright

Mae hawlfraint yn ei ffurf symlaf yn amddiffyn darnau o waith artistig a llenyddol. Efallai na fyddwch yn meddwl bod hyn yn berthnasol os nad ydych yn cyhoeddi llyfrau neu'n gwerthu darluniau, ond mewn gwirionedd gall gwaith artistig gynnwys eich logo busnes, a ffotograffau yr ydych yn eu defnyddio ar eich gwefan a'ch deunydd marchnata, tra bo gwaith llenyddol yn cynnwys eich gwefan a chynnwys ysgrifenedig yr ydych yn ei ddefnyddio i farchnata . Mae hawlfraint yn hawl awtomatig ac mae'n cychwyn o'r cyfnod creu, felly nid oes system gofrestru swyddogol. Mae angen i chi gadw cofnodion clir o ba bryd y caiff deunydd ei greu a phwy a greodd y deunydd hwnnw, rhag ofn y bydd angen i chi brofi hyn yn nes ymlaen. Os ydych wedi comisiynu rhywun arall i gynhyrchu gwaith, fel ffotograffydd neu ddylunydd, yna bydd angen i chi wirio'r telerau a'r amodau a ddefnyddiwyd. Y sefyllfa ddiofyn yn ôl y gyfraith yw y bydd y person yr ydych yn ei gomisiynu yn berchen ar yr hawliau oni bai bod y contract yn nodi'n wahanol. Nid yw llawer o bobl sy'n berchen ar fusnes yn sylweddoli na ydynt, o bosib, yn berchen ar yr hawliau i'w logo, gwefan neu ddeunydd marchnata.