Hawliau dylunio

Mae hawliau dylunio yn diogelu sut mae eich cynnyrch yn edrych. Bydd dyluniad cofrestredig yn diogelu nodweddion fel siâp, ffurfwedd, patrwm neu addurn. Er mwyn bod yn ddilys, rhaid i ddyluniad fod yn newydd a rhoi argraff sy'n wahanol i unrhyw ddyluniad sydd eisoes yn bodoli. Mae hon yn ffordd gyflym a chost-effeithiol i ddiogelu cynnyrch, ond nid yw'n diogelu unrhyw swyddogaeth dechnegol, y gellir ei ddiogelu gyda phatent yn unig. Mewn marchnad lle gall edrychiad fod yn bopeth, gall y rhain fod yn hawliau gwerthfawr iawn. Mae hawliau anghofrestredig hefyd, gyda rheolau a chwmpas gwahanol i'r DU a'r UE, ond fel gyda hawlfraint, mae gallu i ddangos pwy a greodd y dyluniad a phryd, yn hanfodol.