Eiddo Deallusol

Mae Eiddo Deallusol (ED) yn un o'r termau yr ydych siŵr o fod wedi clywed sôn amdanynt mewn cylchoedd busnes, ond beth yw e ac a yw'n berthnasol i chi? Mae ED yn swnio'n wych, ond mewn gwirionedd mae'n derm cyfreithiol am grŵp o hawliau sy'n diogelu "creadigaethau'r meddwl". O safbwynt busnes dydd i ddydd gallai'r rhain gynnwys hawlfraint, patent, hawl dylunio a marc masnach.

Mae hawlfraint yn ei ffurf symlaf yn amddiffyn darnau o waith artistig a llenyddol 

Mae patentau yn diogelu mentrau newydd yn y byd technegol 

Mae hawliau dylunio yn diogelu sut mae eich cynnyrch yn edrych

Nodau masnach yw'r ffordd gyfreithiol o ddiogelu elfennau gweledol o hunaniaeth brand, fel cynnyrch, enw gwasanaeth neu fusnes, logo neu is-bennawd. 

Mae nifer o bobl sy’n berchen ar fusnesau bach yn credu, a hynny’n anghywir, nad yw ED yn berthnasol iddynt hwy.  Ond mae yna lawer o fanteision i’w cael wrth ystyried yr hawliau hyn:

Gyda dealltwriaeth o hanfodion o ba hawliau ED allai fod yn berthnasol i'ch busnes, gallwch ddefnyddio'r rhain i helpu i hyrwyddo twf eich busnes gan wybod bod gennych hawliau yn eu lle i herio'r rhai sy'n ceisio elwa ar eich holl waith caled. Bydd Atwrnai Marc Masnach Siartredig neu Atwrnai Patent Siartredig yn gallu helpu i sicrhau eich bod yn manteisio i'r eithaf ar y system ED ar gyfer eich busnes.