Patentau

Mae patentau yn diogelu mentrau newydd yn y byd technegol ac felly ni fyddant yn berthnasol i bob busnes. Mae'r rheolau ar batentau yn llym, ac os ydych eisoes wedi datgelu'ch menter/newyddbeth, fel ei arddangos mewn arddangosfa, byddwch wedi dileu'r gallu i wneud cais dilys i ddiogelu patent. Mae yna rai gwaharddiadau cyffredinol hefyd, megis dulliau busnes, meddalwedd ac ati, a gweithdrefnau llawfeddygol.