Nodau masnach

Nodau masnach yw'r ffordd gyfreithiol o ddiogelu elfennau gweledol o hunaniaeth brand, fel cynnyrch, enw gwasanaeth neu fusnes, logo neu is-bennawd. Gellir eu defnyddio hefyd i ddiogelu elfennau o frand megis siâp, sain a hyd yn oed arogl! Yn gyffredinol, nid yw termau disgrifiadol a generig wedi'u heithrio rhag cael eu diogelu. Mae nod masnach cofrestredig yn ffordd bwerus iawn o ddiogelu elfennau eich brand, ac mae'n bosib y gall yr hawliau hyn barhau am byth.