Cyflogi Staff

 Mae nifer o fusnesau bach yn cyflogi ffrindiau neu aelodau o’r teulu fel staff a dydyn nhw ddim yn ystyried goblygiadau cael staff.  Mae’n bwysig eich bod yn siarad â chyfreithiwr ar gyflogaeth cyn cyflogi staff, gan fod hawl gan bob aelod o staff i gael Amodau a Thelerau ysgrifenedig ac mae lleiafswm safonau mewn perthynas â thâl, taliadau pensiwn a hawliau eraill y mae’n rhaid cadw atynt.  Mae’n werth cael cyfarfod â chyfreithiwr ar gyflogaeth er mwyn trafod y dull gorau o gyflogi’ch staff gan fod nifer o opsiynau yn amrywio o gael staff o asiantaeth, contractwyr hunangyflogedig, staff lawn amser neu staff achlysurol.  Mae yna oblygiadau gwahanol ar gyfer pob math o weithiwr neu gyflogai ac er bod deddfwriaeth ar gyflogaeth yn anhygoel o gymhleth dylai fod modd i arbenigwr yn y maes weld pethau’n ddigon eglur.  Gall methu cydymffurfio â’r rheolau arwain at ganlyniadau difrifol gan gynnwys, mewn