Enwi eich Busnes

Mae enwi’ch busnes yn bwysig iawn ac mae cryn dipyn o amser yn cael ei dreulio yn meddwl am enwau bachog a fydd yn aros yn y cof.  Serch hynny, dyw nifer o fusnesau  ddim yn edrych i weld a oes modd prynu enw parth gwefan i gyd-fynd gyda’u henw neu ddim yn gwirio a fydd yr enw yn pechu busnes cyfredol sy’n defnyddio’r un enw neu enw tebyg. Mae hyn yn arwain yn aml at lythyr Peidiwch a Rhowch Gorau gan gyfreithwyr drud o Lundain.  Mewn achos diweddar defnyddiodd siop leol yr enw Singhsburies a chafodd ei herio gan yr archfarchnad fawr.  Efallai bod gan y perchennog synnwyr digrifwch gan ei fod nawr wedi newid yr enw i Morrisinghs ond, a bod o ddifri os ydych chi wedi gwario llawer o arian ar arwyddion a marchnata ar gyfer eich busnes dydych chi ddim am fod mewn sefyllfa o orfod newid yr enw ymhen rhai misoedd i osgoi achos cyfreithiol.  Mae’n werth cael cyngor gan arbenigwr ar eiddo deallusol na ddylai gostio’n ddrud ac a all arbed trafferthion posibl yn y dyfodol.