Cael gafael ar Eiddo

 P’un ai a ydych chi’n cymryd tenantiaeth busnes dros y tymor byr neu brydles hirach, mae’n werth bob amser cymryd cyngor. Mae prydlesi yn ddogfennau cymhleth a gallant gynnwys cymalau sy’n ymddangos yn ddiniwed ar y cychwyn ond sy’n gallu achosi trafferthion yn nes ymlaen.  Hefyd gall gyfreithiwr profiadol ar eiddo masnachol eich cynghori ynglŷn â’r anogaethau gall landlord gynnig os ydych chi am wella’r eiddo. Mae’n bwysig i chi amddiffyn eich hun os ydych chi’n bwriadu gwario arian ar addasu eiddo masnachol ac mae cyngor yn angenrheidiol.