Materion Rheoleiddio

Mae angen i chi ystyried a ydy’r math o fusnes sydd gyda chi angen rhyw fath o ganiatâd gan yr Awdurdod Lleol neu gorff Rheoleiddio cyn i chi gychwyn.  Er enghraifft , os ydych chi’n meddwl agor caffi neu siop prydiau parod byddai angen i chi ystyried a ydy’r caniatâd cynllunio angenrheidiol mewn lle ar gyfer yr adeilad yr  ydych chi am ddefnyddio.  Os ydych chi’n bwriadu gwneud cynnyrch mae angen i chi wirio a oes lleiafswm safonau diogelwch sy’n berthnasol.  Mae’n aml yn werth cysylltu â’ch Awdurdod Lleol, corff masnachol neu gyfreithiwr busnes arbenigol er mwyn sefydlu pa fath o gyngor sydd angen arnoch chi.