Strwythur eich Busnes

Mae yna ddigon o ddewisiadau ar sut i strwythuro’ch busnes.  Gallwch fod yn unig fasnachwr, yn bartneriaeth neu’n gwmni atebolrwydd cyfyngedig ynghyd â nifer o opsiynau eraill.  Gall gyfreithiwr busnes profiadol eich cynghori ar ba gyfrwng masnachu sy’n gweddu orau i chi.  Tra gall fod yn unig fasnachwr yn syml, mae hefyd yn golygu atebolrwydd llawn y byddwch efallai am osgoi.  Mae’n gymharol hawdd sefydlu cwmni newydd trwy gymorth cyfreithiwr busnes a chyfrifydd ac mae nifer o fusnesau newydd yn synnu pa mor gost-effeithiol y mae’r cyngor yna’n gallu bod.  Mae nifer o sefydliadau sy’n cael eu hariannu gan y llywodraeth sy’n rhoi cyngor am ddim i fusnesau newydd a dylech chi sicrhau eich bod chi’n achub ar y cyfle a chofiwch o hyd os nad ydych chi’n gofyn, yna chewch chi ddim.