Adnoddau a Chysylltiadau

Busnes Cymru

Er bod dechrau eich busnes yn gyfle cyffrous, mae yna nifer o faterion yn ymwneud â threth a chyfraith y mae'n rhaid i chi eu hystyried. Mae'r adran hon yn esbonio sut i ddewis y strwythur cyfreithiol cywir sy'n gweddu i'ch amgylchiadau, tynnu sylw at eich rhwymedigaethau cyfreithiol, ac amlinellu rheolau a rheoliadau eraill a all fod yn berthnasol i chi.

Swyddfa'r Comisiynydd Diogelu Data a Gwybodaeth (ICO)

Help, cyngor a phecynnau cymorth i fusnesau baratoi ar gyfer  Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 

Cyfreithwyr Everett Tomlin Lloyd & Pratt

 Aelod o Lais Busnes Torfaen

  

Swyddfa Eiddo Deallusol 

Y Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) yw corff llywodraethol swyddogol y DU sy'n gyfrifol am hawliau eiddo deallusol (IP) gan gynnwys patentau, dyluniadau, nodau masnach a hawlfraint. Mae digwyddiadau hefyd ar gael i fusnesau

Cymru’r Gyfraith

Mae dibenion y Sefydliad yn cynnwys darparu fforwm ar gyfer trafodaeth a llunio barn a chynigion ar gyfer gweithredu ar faterion sy'n effeithio ar weinyddu cyfiawnder, addysgu ac ymchwilio i'r gyfraith, a darparu gwasanaethau cyfreithiol wrth iddynt effeithio ar Gymru.

Cymdeithas Cyfreithwyr Sir Fynwy 

Cynrychioli cyfreithwyr ac eraill sy'n darparu gwasanaethau cyfreithiol dros ardal sy'n ymestyn ar draws De Ddwyrain Cymru, gan gynnwys Casnewydd, Mynwy, Torfaen a Blaenau Gwent. Maent yn darparu llais i aelodau, cyrsiau hyfforddi yn ogystal â llu o fanteision rhagorol eraill. Yn ogystal, maent yn cynnig gwasanaeth "Dod o hyd i Gyfreithiwr" sy'n galluogi'r cyhoedd i gael cyngor cyfreithiol gan aelodau.

Rubin Lewis O' Brien

Aelod o Lais Busnes Torfaen