Pynciau Busnes

Fel rhan o’n hymrwymiad at gefnogi busnesau yn y fwrdeistref, mae Economi a Mentergarwch Torfaen wedi datblygu cyfres o bynciau ar thema busnes - o Gyllid Busnes ac AD at Farchnata a Mentergarwch.  Byddwn yn tynnu at ei gilydd erthyglau, astudiaethau achosion ac awgrymiadau a chyngor ynghyd â dolenni at adnoddau a chyfleoedd er mwyn helpu busnesau ac unrhyw un sy’n dechrau busnes.

Awst - Tachwedd : Cyfathrebu Digidol ar gyfer busnes

Mai - Awst 2019: AD Busnes

Mawrth - Mai 2019: Cyllid i Fusnesau

Mawrth 2019: Brexit

2018 Marchnata

2018 Arloesi mewn Busnes

2017  Cydweithio mewn Busnes 

2017  Cyfraith Busnes

2017  Entrepreneuriaeth