Barclays

Cenhedlaeth y cynnydd yn trawsnewid tirwedd busnes y DU mewn degawd, meddai Barclays Business 

 Mae Barclays Business wedi canfod, ymhell o fod yn barod i ymddeol, bod llawer o bobl dros 50 a 60 yn profi nad yw byth yn rhy hwyr i wireddu breuddwydion o fod yn fos arnyn nhw eu hunain. Mae data Barclays yn datgelu bod cynnydd o 140 y cant wedi bod yn nifer y perchnogion busnes 65 oed a throsodd yn y ddegawd ddiwethaf - y grŵp oedran sydd wedi cynyddu gyflymaf.

 At hyn, mae busnesau newydd sy’n cael eu sefydlu gan bobl dros 55 oed yn cael effaith arwyddocaol - mae Barclays yn amcan bod busnesau newydd a sefydlwyd gan bobl 55+ yn 2015, wedi cyfrannu mwy na £7 biliwn i economi’r DU y flwyddyn ganlynol.

 Er mwyn ymdopi ag anghenion y mentergarwyr hŷn yma, mae’r banc wedi gwahodd Liz Earle, gyda’i chymwysterau busnes eang, a’i phrofiad o sefydlu mentrau yn ifanc ac yn ddiweddarach yn ei bywyd, i ymuno â nhw fel Cynghorydd Busnes Entrepreneuraidd+. Cynghorion busnes gorau Liz Earle ar gyfer Entrepreneuriaid Aeddfed yma

Nododd Deb Reader, Rheolwr Bancio Busnes Barclays: “Mae’n hynod gweld y duedd newydd hon o entrepreneuriaid ‘hŷn’. Ar adeg pan allent fod yn cynllunio ar gyfer ymddeol, mae pobl dros 55 yn defnyddio eu sgiliau trwy roddi eu cyfoeth o brofiad a gwybodaeth fusnes ar waith, gan chwalu stereoteipiau yn y broses.

“Rydym yn frwd o blaid cefnogi cwmnïau o bob maint, siâp ac oedran, lle bynnag y maent ar eu taith. Wedi dweud hynny, rydym yn awyddus i ganolbwyntio ar y garfan gynyddol hon o entrepreneuriaid a rhoi’r gefnogaeth y maent ei hangen i wneud eu syniadau busnes yn realiti. Mae gweithio gyda Liz yn dod â phersbectif ffres i anghenion pobl dros 50 oed mewn busnes, gan ein helpu i roddi gwasanaeth o’r radd flaenaf.”