Cynghorion busnes gorau Liz Earle ar gyfer Entrepreneuriaid Aeddfed

   1. Bod â hyder yn eich gallu - boed yn mynd â’ch gyrfa mewn cyfeiriad newydd, neu’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod i ffwrdd, credwch yn y gwerthoedd sydd gennych i’w cynnig. Bydd eich doethineb, eich profiad a’ch gallu i weld y darlun mwy yn asedau gwych i unrhyw fusnes 
   1. Mae gwybodaeth ddwfn o’ch pwnc yn allweddol – peidiwch byth â rhoi’r gorau i darllen ac ymchwilio eich busnes 
   1. Gwybod eich strategaeth fusnes fel cefn eich llaw - Unwaith rydych wedi meddwl yn fanwl am y syniad, mae angen i chi wybod, a medru esbonio i eraill, sut mae hyn yn troi’n fusnes. Mae hyn yn sylfaenol o ran sicrhau cymorth a chyllid. 
   2. Dysgwch am dechnoleg – mae technoleg a’r cyfryngau cymdeithasol yn hanfodol i’r busnes modern, ac nid oes yn rhaid iddynt beri dychryn. Mae digon o gymorth ar gael a medrwch hyd yn oed ymweld â changen Barclays i gael cymorth am ddim gan y Digital Eagles
   3. Cymerwch eich amser, hyd yn oed os ydych chi’n meddwl ei fod yn brin. Rwyf wastad wedi dweud “os oes yn rhaid iddo fod nawr, yna na yw’r ateb”. Peidiwch byth â gadael i neb eich rhuthro i gymryd penderfyniad; gall pob un a gymerwch gael effaith hirdymor arnoch chi a’ch busnes
   4. Gofalwch am eich hun - rhoddwch flaenoriaeth i’ch iechyd a’ch lles chi er mwyn i chi fedru meithrin busnes iach, cadarn. Bwyta’n dda, symud digon a gofalwch am eich cwsg (arbennig o bwysig wrth fynd yn hŷn)
   5. Ymddiriedwch yn eich greddf – mae ymchwil sy’n dangos bod eich stumog a’ch ymennydd wedi eu cysylltu, felly dilynwch unrhyw reddfau cryf; mae’n debygol y byddant yn iawn
   6. Cael hyd i’ch angerdd – nid yw sefydlu busnes yn beth hawdd. Bydd yn mynd ag amser, egni ac ymrwymiad. I fod yn llwyddiant go iawn, rhaid i chi wirioneddol garu’r hyn rydych yn ei wneud
   7. Blaenoriaethu’r hyn sy’n bwysig i chi - peidiwch byth â chyfaddawdu eich teulu o blaid eich busnes. Dodwch ddigwyddiadau’r teulu yn eich dyddiadur, a gweithiwch o gwmpas y rhain.
   8. Peidiwch ag ofni gofyn am help – boed yn ymweld â’ch cangen banc leol i holi am gymorth ar gyfer busnesau newydd, holi cysylltiadau sydd mewn busnes am gyngor, neu hyd yn oed ofyn i aelodau’r teulu am help gyda thasgau o gwmpas y tŷ i roi amser ychwanegol i chi, mae digon o bobl all eich helpu chi ar eich taith