Ddeorydd Busnes

Yn 2006 sefydlodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ei ddeorydd busnes cyntaf – Canolfan Arloesi Busnes Springboard  ~  Cymru.  

Mae’n bwysig deall bod deori busnes yn fwy na dim ond y seilwaith materol.  Tra bod darparu gofod swyddfa yn aml yn elfen allweddol, mae’n ail i’r gefnogaeth ymarferol, wedi’i theilwra sydd ar gael i fusnesau ar adeg yn ystod eu bodolaeth pan eu bod yn fwyaf bregus.  Yn hollbwysig, proses yw deori busnes sy’n dewis busnesau/syniadau busnes, yn eu cefnogi ac yn annog eu datblygiad, ac yna’n gofyn iddyn nhw raddio neu symud ymlaen.

Nid syniad diweddar yw deori busnes, mewn gwahanol ffyrdd mae’n syniad sydd wedi bod yn gweithredu ar draws y byd am nifer o flynyddoedd.  Mae’n cael ei ddefnyddio i hybu economïau lleol a rhanbarthol trwy annog gweithgareddau mentergar  - yn arbennig, creu busnesau cychwynnol sydd â’r potensial i dyfu.  Mae astudiaethau’n dangos bod deoryddion busnes yn gallu cyfrannu’n sylweddol at gyfradd llwyddiant busnesau cychwynnol newydd.  Mae rhai astudiaethau’n dangos bod cyfradd llwyddiant busnesau sy’n cael eu cefnogi gan ddeoriad gymaint ag 85% o gymharu â dim ond 20% ar gyfer y rheiny sy’n derbyn dim neu ddim ond ychydig o gefnogaeth busnes.

Dyw deori busnes ddim yn ateb cyflym, mae’n cymryd amser i gyfleuster aeddfedu, cael hyd i’w farchnad a medi’r buddion economaidd.  Hefyd, mae gweithio mewn partneriaeth yn allweddol i lwyddiant unrhyw ddeorydd busnes, mae gweithio gyda darparwyr eraill o gefnogaeth i fusnesau o’r sectorau cyhoeddus a phreifat fel ei gilydd yn helpu sicrhau bod busnesau sy’n defnyddio’r cyfleuster yn manteisio ar bob adnodd sydd ar gael.

Darllenwch am fanteision deoryddion busnes

Dysgwch fwy am Ganolfan Arloesi Busnes Springboard ~Cymru