Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru

Wedi ei lleoli yn y safle busnes strategol ym Mharc Llantarnam Park, Cwmbrân, roedd y Ganolfan yn fenter ar y cyd rhwng yr Awdurdod a Llywodraeth Cymru gyda chefnogaeth arian Amcan Un yr Undeb Ewropeaidd.

Adeilad tri llawr o ansawdd uchel yw Springboard sydd yn 2,340 metr sgwâr o faint ac yn cynnwys 35 o unedau busnes (yn amrywio o 20 metr sgwâr i 105 metr sgwâr ar gael ar delerau mewn yn hawdd, allan yn hawdd ar gytundeb tenantiaeth 12 mis), gofod cydweithio (mewn partneriaeth ag IndyCube), gwasanaeth derbynfa, ystafelloedd rheoli, mannau anffurfiol ac ystafelloedd cyfarfod.  Mae’r Ganolfan yn arbenigo mewn cefnogi busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg newydd yn ogystal â gweithredu fel lleoliad ar gyfer busnesau mwy sefydledig sy’n edrych ar adleoli neu ar sefydlu presenoldeb masnachu yn Ne Ddwyrain Cymru.

Mae Springboard wedi sicrhau bron i 100 o gwmnïau gwyddoniaeth a thechnoleg yn ystod y 12 mlynedd ddiwethaf sydd wedi arwain at ddatblygu clwstwr digidol yn yr ardal ac o’i chwmpas.  Mae nifer o’r cwmnïau uchel eu proffil wedi cael eu prynu gan arweinwyr rhyngwladol sefydledig a’r mwyaf diweddar o’r rhain yw prynu Genfour Ltd gan Accenture.

Am fwy o wybodaeth am Ganolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, cysylltwch â Geraint John, Arweinydd Grŵp, Economi a Menter Ddigidol ar 01633 647803 neu drwy e-bost Geraint.john@torfaen.gov.uk