Manteision deoryddion busnes

Mae manteision deoryddion busnes yn niferus, rhai o’r nodweddion a manteision clasurol yw:

Rhannu Costau Gweithredu – mae cwmnïau mewn deorydd busnes yn rhannu nifer o’r costau  gan gynnwys gwasanaethau, seilwaith TGCh, cyfleusterau cynadledda, cefnogaeth weinyddol etc.  Mae hyn yn caniatáu i’r mentrwr gymryd mantais o gyfleusterau na fyddai fel arfer o fewn cyrraedd cyllideb cwmni cychwynnol newydd;

Cyngor a Hyfforddiant  - rhan annatod o ddeori busnes yw bod gofyn i berchnogion busnesau “brynu i mewn” i’r broses trwy gofleidio’r gefnogaeth, y cyngor a’r hyfforddiant sy’n cael eu cynnig trwy’r deorydd;

Mynediad at arian – fel arfer mae gan ddeoryddion gysylltiadau gyda chyrff ariannu cyhoeddus a phreifat i helpu i wneud y mwyaf o’r cymorth ariannol sydd ar gael;

Terfyn Amser - i’r broses deori i weithio rhaid i’r gefnogaeth a’r cyfnod preswyl fod yn gyfyngedig o ran amser.  Mae hyn yn golygu bod y busnes yn cyrraedd y cyfleuster gyda chynllun mewn lle ar gyfer gadael.  Fel arfer bydd y cyfyngiad ar amser mewn deorydd rhwng 1 flwyddyn a 3 blynedd;

Hygrededd/cyfeillgarwch:  mae busnesau mewn deorydd yn sefydlu lefel o hygrededd  yn y farchnad.  Mae’r ffaith fod y cwmni wedi cwrdd â’r meini prawf ac wedi cael ei dderbyn i’r cyfleuster yn cynnig gwerth i fuddsoddwyr, cyflenwyr a chwsmeriaid posibl.  Hefyd mae presenoldeb cyd-fentrwyr yn cynorthwyo i greu awyrgylch o rwydweithio deinamig a rhannu profiadau.