Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen i redeg eich busnes eich hun?

Os byddwch yn creu rhestr o entrepreneuriaid enwog mae’n siŵr y byddai Richard Branson, Deborah Meaden, Alan Sugar yn ymddangos arni yn rhywle. Mae pob un o’r entrepreneuriaid a restrir, boed yn fawr neu’n fach, yn lleol neu’n fyd-eang, rhyw dro wedi mynd drwy’r un broses o weld cyfle, gwneud ymchwil, casglu adnoddau at ei gilydd a chael y penderfyniad i wneud i rywbeth ddigwydd. 

I lawer, mae’r syniad o fod yn “fos ar eich hunan” yn apelio. Rydych yn rheoli eich dyfodol; chi yw’r un sy’n cymryd y penderfyniadau. Rydych yn cael cyfle i roi eich syniadau ar waith a, gyda pheth cynllunio, gwneud arian o hynny!

Bydd entrepreneur neu dîm o entrepreneuriaid wrth graidd y busnes wrth gychwyn. Mae nodweddion cyffredinol entrepreneur nodweddiadol yn cynnwys hyder, arloesi, penderfyniad, gwytnwch, gweithio fel aelod o dîm, rhywun sy’n cymryd risg a gweithiwr caled dros ben.

Os ydych chi’n teimlo eich bod yn meddu ar y nodweddion hyn, os oes gennych yr angerdd a’r egni i weithio y tu allan i strwythur a sadrwydd gweithio i gyflogwr, ac os oes gennych syniad gwych – pam aros!