Gwneud ymchwil i'r farchnad

Does gan neb belen grisial i weld beth sydd yn y dyfodol, ond mae ymchwil i’r farchnad yn allweddol i gymryd penderfyniadau gwybodus a gwneud y mwyaf o’ch cyfle i lwyddo. Gall ymchwil eich helpu chi i gynllunio eich busnes, gan ystyried darpar gwsmeriaid, beth fyddwch yn ei godi, y dulliau gorau i’w cyrraedd ac, yn bwysig, eich cystadleuwyr.