Prif Erthygl

Mae ein herthygl arbennig yn rhoi digon o gyngor os ydych chi’n dechrau eich busnes eich hun neu’n meddwl dechrau busnes.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth 

Gweithio ar eich liwt eich hun a Dechrau Busnes

Oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i redeg eich busnes eich hun?

Camau i ddechrau

 Beth yw eich syniad busnes?

Gwneud ymchwil i’r farchnad 

Ysgrifennu cynllun busnes

Ariannu eich busnes

Cymryd y cam

Chwe gair i gall ni ar gyfer llwyddo gyda busnes newydd

Os ydych chi eisiau help i sefydlu busnes yn Nhorfaen, yna danfonwch e-bost at Reolwr Cefnogi Busnes Economi a Mentergarwch Torfaen, Gaynor Wakeling neu ffoniwch hi ar 01633 648371.